Kontakt

Siedziba stowarzyszenia

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Siemianowicach Śląskich
ul. Leśna 1
41-100 Siemianowice Śląskie

Numer KRS: 0000791568
REGON: 369416039
NIP: 6431770125

Numer konta: 67 1140 2004 0000 3002 7742 7305

email: absolwenci@mateja.edu.pl