Przylądek Dobrej Nadziei

Zespół mediatorów przy II LO im. Jana Matejki w Siemianowicach Śl. 

Kontakt: mediatorzy@mateja.edu.pl

Samorząd Uczniowski pod patronatem Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół II LO otrzymał grant w konkursie „Aktywizacja Młodzieży w Samorządach” (mlodziaktywni.com). Nasz projekt ma na celu stworzenie zespołu przeszkolonych mediatorów uczniowskich. Serdecznie zapraszamy do współpracy. S

Sfinansowano ze środków Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033 

Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. polityki młodzieżowej 

Celem projektu było utworzenie zespołu szkolnych mediatorów rówieśniczych pod nazwą Przylądek Dobrej Nadziei. Uczniowie zostali o nim poinformowani poprzez samorządowe oraz społecznościowe komunikatory, natomiast ich rodzice na pierwszych zebraniach. Chętni zgłosili się niemal natychmiast i na pierwszych warsztatach z design thinking oraz arteterapii prowadzonych przez Nauczyciela Roku 2017, M. Florkiewicz – Borkowską przygotowali Rajd integracyjny (20.09.2023), który był podsumowaniem szkolnych Dni Integracji. Odbył się w Morsku, a wraz z naszymi wolontariuszami pojawiła się grupa filmowa, która nakręciła film promocyjny i przygotowała plakat. Kolejne warsztaty prowadziła A. Tombarkiewicz – Olszewska, Prezes Śląskiego Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych. Część z nich odbyła się w CUW w Katowicach, gdzie prowadzone są od lat mediacje rodzinne. Edukatorka teatralna M. Maćkowiak prowadziła warsztaty z retoryki i emisji głosu. Certyfikaty wręczono uczestnikom na Dniu Edukacji Narodowej. Potwierdzają one, że uczestnicy zdobyli wiedzę i umiejetności dotyczące mediacji, integracji grupowej i wystąpień publicznych. Mogli oni wtedy przystąpić do przygotowania strony www, poradnika i scenariusza warsztatów, które zamierzają prowadzić dla swych rówieśników. Grupa prowadząca szkolenia dysponuje roll-up-em, plakatami i koszulkami z logo projektu i grantodawców. W ramach Międzynarodowego Dnia Mediacji zorganizowano w szkole oraz w sądzie w Katowicach pokazowe symulacje mediacji. Część ćwiczeń warsztatowych z arteterapii i retoryki przeprowadzono tak, by uczcić Rok Matejki (patrona naszej szkoły). Entuzjazm, jaki budzi idea mediacji wśród naszego zespołu pozwala sądzić, że jego działania zarówno w zakresie mini warsztatów rówieśniczych, jak i samych spotkań mediacyjnych staną się trwałym elementem na terenie Siemianowic Śląskich i okolicznych miejscowości. 

Naszych mediatorów można zaprosić do szkoły lub placówki, gdzie mogą przeprowadzić warsztaty promujące ideę mediacji rówieśniczej lub też zgłosić się z prośbą o taką mediację na: mediatorzy@mateja.edu.pl 

W ramach projektu Przylądek Dobrej Nadziei powstał film promocyjny: 

Jest też tu: rajd 2023 dłuższa wersja.MOV  

a także podręcznik dla początkujących mediatorów: Poradnik mediatora. Przylądek Dobrej Nadziei przy II LO w Siemianowicach Śl..pdf 

i scenariusz warsztatów: Warsztaty z mediacji scenariusz PDN.pdf 

Pisali o nas:

https://katowice.so.gov.pl/aktualnosci-mediacyjne,m,mg,225,274,381

Działania:

Rekrutacja: Tosia i Julia z 2c przyjmują zgłoszenia osobiście od 07 do 13.09.2023 r. na długich przerwach w radiowęźle. Kogo szukamy: kreatywnych, pewnych siebie, gotowych na trudne sytuacje, otwartych na spotkanie z drugim człowiekiem, odpowiedzialnych, rzetelnych, gotowych do zaangażowania w pomoc innym.

PLAN 

Cele projektu:

1. Rezultatem projektu będzie funkcjonujący zespół szkolnych mediatorów pod nazwą Przylądek Dobrej Nadziei – sposób weryfikacji: powstanie zakładka na stronie szkoły oraz adres mailowy, za pośrednictwem którego będzie można zgłaszać się do uczniów – mediatorów, których lista będzie tu opublikowana. Informacja będzie udostępniona także przez samorząd terytorialny i Młodzieżową Radę Uczniów.

2. Powstanie poradnik i scenariusz szkoleń dla mediatorów – sposób weryfikacji: link do publikacji.  

3. Efektem projektu będzie tydzień integracji przeprowadzony w połowie września – sposób weryfikacji: relacja zdjęciowa w szkolnych mediach społecznościowych.  

4. Przede wszystkim grupa uczniów wyposażona zostanie w ważne kompetencje społeczne w zakresie zdolności do rozwiązywania konfliktów – sposób weryfikacji: listy obecności, zdjęcia, certyfikaty dla uczestników warsztatów.  

5. Powstanie film promocyjny – sposób weryfikacji: film. 

Harmonogram:

15.09 (piątek) 9.00 – 14:00 Warsztaty z Design Thinking i arteterapii w II LO – M. Florkiewicz – Borkowska

18-19.09 Dni Integracji 

20.09 Rajd Integracyjny

09.10 Warsztaty z debat i retoryki – (Monika Maćkowiak i SIPE Institut) – 2+3h 

Warsztaty z mediacji z Anetą Tombarkiewicz – Olszewską 20h: 

22.09 (pt) 10-14 w II LO 

23.09 (sob) 10-14 w CUW w Katowicach 

26.09 (wt) 10 – 14 w II LO 

07.10 (sob) 10 – 14 w CUW w Katowicach 

12.10 (czw) 10 – 14 w II LO 

13.10 (pt DEN) Podsumowanie projektu w II LO